2008-12-04

Svensk Standard För Livsmedelshantering i Butik

Inom ramen för ICA:s samlade kvalitetsinitiativ har förslag till en kvalitetsstandard för matkvalitet i butik utarbetats i Sverige. Idag den 4 december 2008 godkände Sveriges tre stora dagligvaruföretag Axfood, ICA och Coop den nya standarden för butik. Även Livsmedelsverket har varit med i processen och ställer sig bakom den nya standarden.

Hittills har inget motsvarande funnits i branschen. Förhoppningen är att standarden ska öka kunskapen, skapa trygga rutiner och i förlängningen nöjdare kunder i alla butiker. Standarden utgår från livsmedelslagen och dagens branschriktlinjer.

Klicka här för mer information.

Inga kommentarer: