2009-12-16

Får mat märkas hur som helst?

I ett tidigare inlägg skrev jag om en omröstning som pågick på bloggen Louise konsumentkoll som handlade om ett dilemma gällande livsmedelsmärkning. Dilemmat tog upp frågeställningen om det är okej med ”innehåller inte”-märkning under en kortare period ex. när en tillsats har tagits bort.

Jag lovade att återkomma om vad jag tycker i fråga vilket jag nu har för avsikt att göra. För min del får livsmedelsproducenten skriva vad de vill på etiketten så länge informationen inte är vilseledande. Därmed blir frågeställningen istället vad är vilseledande information och vad är det inte?

Detta är idag reglerat i en så kallad märkningsföreskrift som Livsmedelsverket har tagit fram som ni kan ta del av HÄR.

Mycket i denna föreskrift är självklara saker där huvudsyftet är att märkningen inte får vilseleda konsumenten. Andra regler är att ALLA ingredienser ska vara deklarerade på innehållsförteckningen i fallande ordning. Ytterligare får det inte påstås ”innehåller inte tillsatser av fett eller socker” om dessa ingredienser i själva verket är tillsatta. Samma sak med påståendet ”mat utan tillsatser” får självfallet inte användas om maten trots allt ändå innehåller tillsatser.

Vidare betecknas uttryck som ”äkta”, ”ren” och ”riktig” som vilseledande om dess motsats, för annat liknande livsmedel, inte finns. Som i detta exempel skulle vara ”falsk”, ”smutsig” och ”oriktig”.

Märkesföreskriften är på hela åttio sidor så jag tror jag nöjer mig med dessa exempel. Som sillen till nubben kan ni också få reda på att EU nyligen gav ut tre stycken förordningar som styr upp när och hur påståenden som ex. lågt energiinnehåll, låg fetthalt, fettfri, sockerfri, light och naturligt får användas. Allt för att konsumenten inte ska vilseledas. Utmärkt!

Nu har jag tagit upp dilemmat om det är okey att märka en produkt med ”innehåller inte”. En viktig(are) frågeställning är om producenten under en bestämd tid ska vara tvingad att uppge ”har tillförts” när nya ingredienser i en redan befintlig produkt har tillförts. Receptet har alltså ändrats. Idag behövs inte detta då man förväntar sig att alla kan läsa innehållsförteckningen, där alla ingredienser ska finnas med, så även nytillsatta när receptur förändrats.

Detta tycker jag är fel då en nytillsatt ingrediens i en befintlig produkt KAN innebära hälsofara för konsument. Därför är det viktigt att under en tid upplysa och uppmärksamma kunden om just detta. Vad tycker du?

Till syvende och sist landar frågeställningen på den basalt praktiska nivå som handlar om hur all information ska kunna rymmas på en och samma etikett. I debatten framförs det från vissa grupper kritik om avsaknad av information samtidigt med kritik om att den information som redan finns är skriven med för liten text. Om de kan förklara hur all information som alla önskar ta del av, ska kunna få plats med stor och tydlig text på samma etikett, är jag den förste att lyssna.

2 kommentarer:

David sa...

Har hittat en märkning som jag tycker går alldeles galet fel. Loka har börjat märka sitt mineralvatten med "inga tillsatt socker eller sötningsmedel". För mig är det självklart att inga mineralvatten innehåller detta. Det ska ju bara vara vatten och kolsyra. Nu kanske kunder börjar tro att t ex ramlösa har socker i sitt vatten eftersom Loka skriver "inget tillsatt..." på sina flaskor. På en produkt som normalt innehåller socker kan en "inget tillsatt socker" vara på sin plats om man inte tillfört det. Men på mineralvatten?? Det är ju helt uppåt väggarna!

Joakim sa...

Äh det där ser inte jag som något problem. De allra flesta förstår detta varför det istället är Loka som gör sig till åtlöje.